شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه فنی معدن قشلاق در دفتر مرکزی

برگزاری جلسه فنی معدن قشلاق در دفتر مرکزی 

مطالعه بیشتر...

بازدید معدن قشلاق 04/آذر/1396

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن زمستان یورت غربی

مطالعه بیشتر...

برگزاری دوره ایمنی 1396/09/04

برگزاری دوره ایمنی بهداشت و محیط زیست در معدن قشلاق

مطالعه بیشتر...

جلسه کمیته حسابرسی 1396/09/01

برگزاری جلسه کمیته حسابرسی شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ