شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره شرکت با حضور مقام عالی هلدینگ گروه توسعه و معادن روی ایران

 

جهت بررسی مسائل شرکت و تشریک مساعی گروه توسعه برای حل مشکلات، جلسه ای با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره، جناب آقای شاهین صالح محمدزاده معاون مالی و اقتصادی گروه توسعه معادن روی ایران و جناب آقای مهندس کوهی مدیرعامل محترم گروه توسعه معادن روی ایران برگزار گردید. در این جلسه بررسی وضعیت نه ماهه شرکت، بررسی روند و مشکلات پیش روی فروش ذغالسنگ و بررسی وضعیت پروژه ذغالشوئی مطرح، و ضمن استماع فرمایشات جناب آقای مهندس کوهی، تصمیماتی در خصوص مسائل فوق اتخاذ گردید.

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ جلسه هیأت مدیره