شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان آزادشهر

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان آزادشهر در خصوص کارگران معادن شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق

به گزارش روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود، جلسه کمیسیون کارگری با حضور جناب آقای مهندس نصیری رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود، فرماندار آزادشهر، نمایند مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی، دادستان آزادشهر، اعضاء شورای تامین شهرستان، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان گلستان، معاون مدیرکل کار تعاون و رفاه امور اجتماعی استان گلستانه و مدیران مربوطه شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری آزادشهر برگزار شد. این جلسه به منظور رسیدگی به مشکل عقب افتادگی حقوق کارگران شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود برگزار شد.

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان آزادشهر