شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت جام امید البرز از کارگاه این شرکت

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود از سوله ی شرکت جام امید البرز در شهرک صنعتی شاهرود بازدید بعمل آرودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت، صبح روز دوشنبه 06شهریور1396 ساعت 07:00 آقای دکتر نصیری مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود و رئیس هیئت مدیره شرکت جام امید البرز بهمراه آقای مهندس پسرکلو مدیرعامل شرکت، مهندس زاهدی مدیر فنی شرکت از کارگاه ساخت شرکت جام امید البرز واقع در شهرک صنعتی شاهرود بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید آقای مهندس کاکوئی سرپرست کارگاه به ارائه گزارشی مبسوط از وضعیت کارگاه و تولید پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت جام امید البرز از کارگاه این شرکت