شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

بازدید معدن قشلاق12شهریور96

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن قشلاق 

به گزارش روابط عمومی شرکت صبح روز یکشنبه 12شهریور1396 آقای دکتر نصیری میدرعامل محترم شرکت بهمراه محمدی رئیس دفتر و مهندس غلامی معاونت معدنی شرکت پس از حضور در منطقه قشلاق بهمراه مهندس خدایی رئیس منطقه و مهندس پاکزاد مشاور مدیرعامل از تونل یک معدن زمستان یورت بازدید بعمل آوردند.

در ادامه با حضور در منطقه قشلاق جلسه ی فنی این معدن با حضور کلیه مسئولین برگزار و برنامه های این منطقه مورد پیگیری قرار گرفت.

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ بازدید معدن قشلاق12شهریور96