شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه فنی معادن 25مهر96

برگزاری جلسه فنی معادن با حضور مدیرعامل شرکت

مطالعه بیشتر...

برگزاری دوره ایمنی 1396/07/19

برگزاری دوره ایمنی با حضور مسئولین ایمنی در دفتر شرکت

مطالعه بیشتر...

بازدید معدن زمستان یورت 1396/07/18

بازدید مدیرعامل از معدن زمستان یورت

مطالعه بیشتر...

برگزاری دوره ایمنی 1396/07/17

برگزاری دوره ایمنی بصورت تئوری و عملی در معدن قشلاق

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ