شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

کمیته حسابرسی

برگزاری جلسه کمیته حسابرسی در شرکت

مطالعه بیشتر...

بازدید معدن قشلاق12شهریور96

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن قشلاق 

مطالعه بیشتر...

بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت جام امید البرز از کارگاه این شرکت

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود از سوله ی شرکت جام امید البرز در شهرک صنعتی شاهرود بازدید بعمل آرودند.

مطالعه بیشتر...

کالیبره کردن گازسنج های شرکت

تست گازسنج های معدن و چراغ های تونلی با حضور کارشناسان شرکت بین المللی محافظان صنعت

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ