شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

دومین همایش حساب 100 حضرت امام ره

همایش استانی حساب 100 حضرت امام (ره) به میزبانی شهرستان رامیان برگزار شد.

مطالعه بیشتر...

نشست کارگری معدن قشلاق

نشست کارگری مهندس نصیری با کارگران معدن منطقه قشلاق

مطالعه بیشتر...

آگهی مزایده فروش خودرو

آگهی مزایده فروش خودرو شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

بازدید از معدن قشلاق

روز گذشته طي بازديد از معدن قشلاق، جلسه کارگري و مهندسي با حضور مديرعامل شرکت، معاون معدني، حراست و رئيس معدن منطقه قشلاق برگزار گرديد.

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ