شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه فنی معادن 04/مهر96

برگزاری جلسه فنی معادن شرکت با حضور روسای معادن

مطالعه بیشتر...

کمیته حسابرسی

برگزاری جلسه کمیته حسابرسی در شرکت

مطالعه بیشتر...

بازدید معدن قشلاق12شهریور96

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن قشلاق 

مطالعه بیشتر...

بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت جام امید البرز از کارگاه این شرکت

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود از سوله ی شرکت جام امید البرز در شهرک صنعتی شاهرود بازدید بعمل آرودند.

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ