شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه در معدن ملچ آرام

جلسه با حضور فرمانده بسیج کارگری رامیان در معدن ملچ آرام

مطالعه بیشتر...

جلسه با موضوع معدن ملچ آرام

برگزاری جلسه پیامون موضوعات مربوط به معدن ملچ آرام

مطالعه بیشتر...

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تیر 96

گزارش و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم-تیرماه1396.

مطالعه بیشتر...

دوره آموزشی گازسنجی

برگزاری دوره آموزشی کار با دستگاه های گازسنجی معادن

  

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ