شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

کالیبره کردن گازسنج های شرکت

تست گازسنج های معدن و چراغ های تونلی با حضور کارشناسان شرکت بین المللی محافظان صنعت

مطالعه بیشتر...

جلسه در معدن ملچ آرام

جلسه با حضور فرمانده بسیج کارگری رامیان در معدن ملچ آرام

مطالعه بیشتر...

جلسه با موضوع معدن ملچ آرام

برگزاری جلسه پیامون موضوعات مربوط به معدن ملچ آرام

مطالعه بیشتر...

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تیر 96

گزارش و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم-تیرماه1396.

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ