شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

دوره آموزشی گازسنجی

برگزاری دوره آموزشی کار با دستگاه های گازسنجی معادن

  

مطالعه بیشتر...

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)28تیرماه1396

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در 28تیرماه 1396

مطالعه بیشتر...

حضور مدیرعامل در معدن ملچ آرام

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن ملچ آرام تحتانی

مطالعه بیشتر...

حضور مدیرعامل در معدن زمستان یورت

بازدید مدیرعامل شرکت از معادن منطقه قشلاق

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ