شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه با بازنشستگان

برگزاری جلسه با پرسنل بازنشسته شرکت

مطالعه بیشتر...

جلسه با بازنشستگان

برگزاری جلسه با بازنشستگان شرکت

مطالعه بیشتر...

جلسه فنی معادن

برگزاری جلسه فنی معادن با حضور مدیرعامل شرکت

مطالعه بیشتر...

حمایت از کالای ایرانی

برگزاری جلسه با نمایندگی لوازم خانگی اسنوا

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ