شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

بازدید معدن قشلاق

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن زمستان یورت غربی

مطالعه بیشتر...

جلسه با مسئولین شهرستان آزادشهر

برگزاری جلسه با مسئولین شهرستان آزادشهر

مطالعه بیشتر...

مسابقات والبیال

برگزاری مسابقات والبیال جام دهه مبارک فجر

مطالعه بیشتر...

جلسات آلبوم معدنی سال 1396

برگزاری جلسات جمع بندی آلبوم معدنی سال 1396

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ