شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سال 1396

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

تسلیت

پیام تسلیت آقای دکتر نصیری در پی درگذشت همکاران خود

مطالعه بیشتر...

آگهی مجمع عمومی نوبت اول سال1396

آگهی مجمع عمومی نوبت اول شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

گرامیداشت روز کارگر معدن ملچ آرام

برگزاری مراسم گرامیداشت روز کارگر با حضئر مسئولین شهرستان آزادشهر در معدن ملچ آرام

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ