شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

حضور مدیرعامل در معدن زمستان یورت

بازدید مدیرعامل شرکت از معادن منطقه قشلاق

مطالعه بیشتر...

جلسه در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

نشست مشترک به منظور شروع به کار مجدد معدن زمستان یورت.

مطالعه بیشتر...

دوره ایمنی اکلن 4 خرداد96

برگزاری دوره ایمنی در معدن اکلن 4 به همت واحد ایمنی

مطالعه بیشتر...

لغو مجمع

لغو مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 1396

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ